Det står i loven at alle må ha et navn, innen vi er seks måneder.

Det betyr at alle nyfødte babyer har minst én ting til felles: De får et navn, som regel valgt av foreldrene sine.