Alle som ønsker det kan delta på aktivitetsskolene så lenge det ikke er fullt, men gratisplassene gjelder barn og unge som ikke har anledning til å reise på ferie i år.

Men til nå har kun et fåtall søkt om gratisplass.

– Jeg håper at flere vil benytte seg av tilbudet sier, Camilla B. Rødberg i Idrettsservice i Bergen kommune.

Ørjan Deisz (ARKIV / ILLUSTRASJONSBILDE)

Mange plasser igjen

Hun har jobbet med å få på plass gratistilbud også på idrettsskoler som ikke Bergen kommune arrangerer. Det håper Rødberg skal hjelpe.

– Det jeg synes er kjekt er at barn og unge kan være på leir sammen med vennene sine. Det er ikke barna sin skyld at økonomien til foreldrene kan være litt dårlig, sier Rødberg.

Ingen får eventuelt vite hvem som har gratisplass eller hvem som har betalt. Det er heller ingen forskjell på tilbudet.

BERGENS TIDENDE (ARKIV / ILLUSTRASJONSBILDE)

Dette skriver Bergen kommune om friplasser på sine sider: «Friplass kan søkes av familier der livssituasjon tilsier at en ikke har anledning til å betale deltakeravgiften for leirene i år. Og at deltaker ikke har et annet ferietilbud.»