Hold deg oppdatert!

Det var ikke franske huleboere for 40.000 år siden som var først ute med å tegne og male. Historien må skrives om, takket være forskere fra Universitetet i Bergen. Arkeologene har ment at mennesket, altså Homo sapiens, utviklet evnen til å kommunisere abstrakt med tegninger etter at de hadde oppholdt seg i Europa i mange tusen år. Det er feil. Veldig feil. Forskere fra Universitetet i Bergen har nå funnet en abstrakt tegning i en hule 25 mil øst for Cape Town i Sør-Afrika som er 73.000 år gammel. Altså 33.000 år eldre enn hulemaleriene som til nå har vært ansett for å være de eldste formene for menneskelaget bergkunst i Europa.