– Vi har problemer med SMS-tjenesten vår. Folk som er rammet, får ikke sendt, eller mottatt tekstmeldinger, sier informasjonssjef Magnus Line i Telenor.

– Gjelder dette abonnenter i hele Norge?