Cecilie Martinessen (18) er elev ved Olsvikåsen videregående skole. I talen sin «Nei betyr nei» tok hun utgangspunkt i sin egen historie.

– Sex uten samtykke er voldtekt, uansett hva du har på deg, hvordan man oppfører seg eller, eller tidligere seksuelle relasjoner. Sex uten samtykke er voldtekt, sa hun blant annet i talen sin.

Se hele Cecilies sterke tale i vinduet øverst i saken. Eller les hele teksten her

Trent av taleeksperter

«Ta ordet» er en talekonkurranse for elever fra videregående skoler i Bergen. Skolene har hatt egne delfinaler, og en jury plukket ut 13 elever som gikk videre til semifinalen. De seks beste gikk videre til finalen, og har fått opplæring i fremføring av taleeksperter ved Universitetet i Bergen og andre eksperter på fremføring.

Juryen som bedømte de seks finalistene, begrunnet valget av vinneren med at Cecilie forteller sin sårbare historie, samtidig som hun løfter historien opp til å bli allmenn for mange. Hun krever en lovendring.

De andre finalistene var:

Fem råd om å skrive taler

Vil du bli like flink som Cecilie til å holde tale? Vi har bedt Jens Kjeldsen, som er taleekspert og professor ved Universitetet i Bergen, om å gi fem taletips.

1. Finn ut hva du vil oppnå med talen. Det første du må gjøre er ikke å finne ut hva du skal si, men finne ut hva talen skal gjøre: Vil du få folk engasjert i en sak? Få dem til å skifte synspunkt? Få dem til å se noe de ikke så før du talte? Talen din må altså ha et klart mål, noe du vil oppnå. Hvis du ikke har noe du vil oppnå, ut over bare å tale, da bør du ikke holde noen tale.

2. Vær fokusert og ha bare et hovedargument. For mange taler vil for mye. Det gir rotete og uklare taler. Du kan normalt bare oppnå en ting med en tale, så velg ut det viktigste formålet, og ha bare en hovedpåstand. Denne kan du så støtter med argumenter, eksempler og egne erfaringer.

3. Skriv talen ut som manuskript. Hvis du vil lage en velformulert tale, bør du første formulere den i tekst. Å skrive sine tanker ned gjør det klart hvilke som er gode og tydelige og hvilke som er dårlige og uklare. Når du skriver får du også mulighet for å jobbe med formuleringene til de sitter helt riktig. Du kan så øve deg på å lese den fra manuskriptet eller du kan lærer den utenat.

4. Gjør talen muntlig og levende. Når du skriver manuskript risikerer du at språket blir skriftlig og kjedelig. Du må derfor skrive talen som du vanligvis snakker. I en tale må du høres ut som deg selv bare i en bedre og mer presis versjon. Og så må du vekke tilhørernes interesse ved å gjøre talen levende. Taler blir levende når de vekker vår fantasi og våre sanser. Det gjør du ved å tegne bilder med ord, fortelle historier og anekdoter, eller ved stille spørsmål til publikum, tiltale dem direkte og inndra dem i talen på andre måter.

5. Tenk på publikum. En god taler tenker på publikum. Det er tross alt dem du ønsker å påvirke. Derfor må du tenke nøye over hvem publikum er: hva de ønsker eller ikke ønsker, hva de liker og misliker, hva de synes er viktig eller uviktig. Hvis du vil at publikum skal forstå deg, krever det at du først forstår dem.