Tre kjappe nyheter = litt smartere og mer opplyst!

I dag legger byrådet i Bergen frem forslag til budsjett for 2018. Det vil si at de fordeler pengene til Bergen kommune. For eksempel foreslår de å bruke 16 millioner kroner på SFO. Blant annet til å gjøre tilbudet billigere for familier som tjener lite. I tillegg vil byrådet bruke 12,7 millioner kroner på 1. og 2. trinn i skolen, for å få råd til å ha flere lærere. Lekeplasser skal få 6,9 millioner kroner neste år, men det er ikke kjent hvilke. 15,3 millioner kroner blir satt av til trafikksikring rundt skoler. (Kilde: BT)