2. januar feirar Bergens Tidende 150 år! I høve bursdagen har ein journalist skrive historia om den fyrste kriminalsaka nokosinne.

I avisen for 150 år siden stod det at ei ung jente frå byen hadde vore til avhøyr på politikammeret. Ho var mistenkt for å ha «født i Dølgsmål og forvoldt sitt Barns død».