Og hva betyr egentlig det? Kort fortalt betyr det at kommunen i dag synes det er for mange cruise-turister i Bergen enkelte dager, og de vil derfor lage en regel om at det kun er lov med maks fire skip og maks 9000 passasjerer inn til havn per dag i Bergen. Dette tror de vil gi både bedre luft og mindre trengsel i byen. (Mange av cruiseskipene har allerede reservert plass langt frem i tid, så endringene vil ikke bli synlige før i 2020.)

UiB tilset eigen sikkerheitssjef etter vikingskatt-tjuveriet. Det er snart gått to månader sidan tjuvar klatra opp eit stillas, braut seg inn og stal 396 uvurderlege kulturminne frå Universitetsmuseet. Etter tjuveriet kom det fram at museet ikkje hadde gjennomført sikringstiltak dei hadde planlagt i fleire månader. No planlegg dei fleire og meir omfattande grep, det mest omfattande er eigen sikkerheitssjef.