For ett år siden innførte Kronstad skole en helt ny time. Nå har alle elever følelser på timeplanen i timen «Livet».

Hver uke forteller lærer og elever etter tur om sine erfaringer med dagens tema.