– Det er skummelt, på grunn av at det er mye trafikk. Dessuten så er det rett rundt en sving, så vi har ikke så god tid på å løpe over veien, sier Nancy (12).


       SØSKEN: Edward (6), Alice (11) og Nancy (12) går sammen til skolebussen. Veien dit er uten fortau og overgangsfelt.
SØSKEN: Edward (6), Alice (11) og Nancy (12) går sammen til skolebussen. Veien dit er uten fortau og overgangsfelt.
Severin Tøkje

BT Junior følger saken videre!

Se også:

Steven Colin Chilvers