Det er luddi å lese kjappe nyheter – hver ukedag!

5. juni har vært verdens miljødag siden 1972. Det var Forente Nasjoner (FN) som opprettet dagen. Den markeres for å øke bevisstheten om miljøspørsmål. BT Junior har laget en miljøquiz anledning verdens miljødag – ta den her! (Kilde: FN)