Over seks av ti mellom 15 og 18 år sier at de daglig eller ukentlig ser nyhetsartikler på nett som de ikke tror er sanne. De sier at de finner mest usann informasjon på sosiale medier.

Syv av ti mellom 13 og 18 år mener de er flinke til å forstå om en nyhet er sann eller ikke, men selv om mange mener de klarer å skille ut falske nyheter, så er det blitt vanskeligere og vanskeligere. Sosiale medier gjør at det er billigere og raskere for dem som ønsker å lure oss, og noen av de mest delte sakene kommer fra «løgnfabrikker» som tjener penger på å spre disse usanne historiene.