Elever som er ferdige med ungdomsskolen, men som likevel ikke er klare til å begynne på videregående, kan ende opp med å gå i 11. klasse.

Av 60.000 elever som forlater ungdomsskolen årlig, er det om lag 8.000 som har så dårlige karakterer eller har strøket i så mange fag, at videregående skole blir svært vanskelig å gjennomføre.