Hold det oppdatert før du tar helg!

De ansatte på rådhuset flytter ut av betongkolossen fredag morgen. Torsdag mottok Bergen kommune en rapport om tilstanden ved rådhuset som viser at betongsøylene ikke oppfyller sikkerhetskravene. De nærmeste ukene vil det pågå arbeid for å forsterke disse. I mellomtiden må de ansatte flytte ut.