Det er regjeringen som lager et forslag til statsbudsjett hvert år. Så skal det behandles i Stortinget, som bestemmer hvordan den endelige budsjettet skal se ut til slutt.

Forslaget til statsbudsjett blir lagt frem rett etter at Stortinget har åpnet etter sommeren. Da legger regjeringen også frem det som kalles nasjonalbudsjett.