I 2016 levde knapt 38 prosent av barn med innvandrerbakgrunn i fattige familier.

Det viser en undersøkelse SSB har gjort.