Seksualundervisningen er ikke bra nok, mener tiendeklassinger på Hop.

De forstår at det kan være vanskelig for lærere å undervise fnisende elever om temaet. Men det tror de blir enklere hvis dette er et tema som går igjen fra 1. til 10. klasse, og ikke bare noen av årene.

Det er nettopp dette som foreslås i en ny plan for seksualundervisning (undervisning om sex, kropp og følelser).

Ba om plan

Skolebyråd Roger Valhammer (Ap) har hørt flere som ikke er fornøyd med seksualundervisningen. Han mener også undervisningen varierer for mye også mellom skolene. Men nå skal det bli andre boller, lover han.


        KROPP OG FØLELSER: Kjersti Helene Rasmussen Hidle fra Ungdommens bystyre og skolebyråd Roger Valhammer er enige om at seksualundervisningen kan bli bedre. En ny plan skal gi et mer likeverdig tilbud til alle elever.
KROPP OG FØLELSER: Kjersti Helene Rasmussen Hidle fra Ungdommens bystyre og skolebyråd Roger Valhammer er enige om at seksualundervisningen kan bli bedre. En ny plan skal gi et mer likeverdig tilbud til alle elever.
Alice Bratshaug

– Vi kaller det seksualitetsundervisning for å vise at det ikke bare handler om sex. Følelser, grenser og aksept for forskjeller er også viktig å få inn i undervisningen, sier han, og legger til at de tre siste temaene også skal omtales i barnehagene, forklarer han.

Når Bergens-skolene må begynne og følge den nye planen er enda ikke klart.