Ingen klarer alt. Å ha noen verktøy for å ta vare på sin egen helse er lurt. For ungdommer kan hverdagen oppleves som stressende. Det kan være mye krav både på skolen, hjemme og blant venner. Mange har en opplevelse at man skal yte på sitt beste på alle områder og klare alt til beste karakter.

Slik er det ikke i hverdagen. Det er viktig å senke skuldrene, sette seg realistiske mål og vite at det går opp og ned her i livet - og det er helt normalt.

Når hverdagen blir stress er det viktig å stoppe opp og kjenne etter hva som er viktig for deg. Å bli bevisst de valg du har og hvordan ta gode valg for din egen helse er noe du kan trene deg til. Hva kan DU gjøre for å gjøre situasjonen din bedre og hva velger DU?

Å være en som rekker alt og får til alt kan være slitsomt i lengden, ingen mennesker klarer alt. Å streve etter et mål som en ikke greier gir dårlig mestringsopplevelse og følelse av mislykkethet.

Press fra deg selv eller press fra andre?

Mange unge i dag opplever store forventninger til seg selv og alt de skal klare. Det er viktig å tenke gjennom hvem det er som lager disse forventningene. Er det du selv, er det foreldre, er det venner, eller litt av alt? Hvor kommer disse forventningene fra? Mange unge trenger å stoppe opp og tenke på nettopp dette. Hvem vil du være dersom du ikke rekke over alt?

Å lære å kjenne sine grenser

Det er viktig å kjenne etter hvor mye som er for mye og kjenne etter hvor grensene går og lytte til dem. Klarer du å være bevisst de valg du har og at det er DU som må prioritere, legge inn tid til å slappe av så er det mulig å få det bra og et liv som ikke er for travelt.

Å velge bort noe

I perioder i livet må du ta valg, hva skal jeg gjøre, hva må jeg velge bort. Det er ditt liv og du må ta valgene for deg. Når du har en uke med prøver kan det være lurt å velge bort noe som stjeler tid, f.eks. bruk av sosiale medier, men samtidig kan det være viktig å gå på treningen for det gjør at du tenker på noe annet og du blir avslappet av det.

Med vennlig hilsen helsesøster