Mange har flyskrekk, og så mange som en av fem føler en form for ubehag med å fly. Redsel er en hjelpefølelse som skal beskytte oss mot farer. Mye av det vi er redd for har mennesker lært av erfaring og ført videre i generasjoner, mens andre ting ligger i instinktene våre.

Noen ganger blir vi redd for noe uten at det er nødvendig, for eksempel edderkopper. Når vi er oppe i et fly er det langt ned. Vi mennesker kan ikke fly slik som fuglene, og vi er avhengige av at flyet virker og styres av flinke piloter. Det kan også være vanskelig å forestille seg at et stort og tungt fly kan holde seg oppe i luften. Derfor setter kroppen på alarmknappen og prøver å advare oss om at det kan være farlig.