Det er mange barn som gruer seg til å feire jul og som opplever det samme som du. Julen er en høytid som en forbinder med gleder, forventning og hygge sammen med familien. Når en opplever at foreldre flytter fra hverandre kan forventningene og gleden med julen endres, noe som mange barn kjenner seg igjen i.

Barn har ulike reaksjoner når de får beskjed om at mor og far skal gå ifra hverandre. Noen barn blir sinte, mens andre blir triste, noen tar på seg skylden for det som har skjedd, mens andre er glade for at det endelig blir slutt på kranglingen.

Når foreldre flytter fra hverandre settes utrolig mange følelser i sving hos barn. For de fleste barn vil det som oftest bety store forandringer for dem i hverdagen. I høytider som julen kan dette bli veldig sårt og vanskelig. De fleste familier har skapt egne tradisjoner og barn opplever det vanskelig når det blir endringer i det trygge som har vært.

Det er foreldre sitt ansvar at barn har det bra

Når foreldre flytter fra hverandre er det vanlig at barn stiller spørsmål om hvor en skal bo og hvem en skal tilbringe julen sammen med. Det er foreldre sitt ansvar at barn har det bra og de har ansvar for å finne gode løsninger for deg.

Jeg tror foreldrene dine har snakket om hvor dere skal være i julen allerede, men kanskje de har glemt å snakke med deg om dette. Jeg vil råde deg til å snakke med mamma og pappa om dette, og fortelle hva du tenker om julen.

Loven bestemmer at når du er fylt 12 år, skal det legges stor vekt på hva du mener

Du kan også snakke med andre trygge voksne om dette, og få hjelp til å fortelle hva du tenker til foreldrene dine. Trygge voksne kan være andre familiemedlemmer, lærer eller helsesøster.

Det er viktig at foreldrene dine får vite hva du tenker og føler, slik at de kan ta hensyn til dette. Hvis du syns det er vanskelig å si det høyt kan du eventuelt skrive det på en lapp og gi til foreldrene dine. Foreldrene dine setter nok stor pris på å få vite hva du tenker og føler.

Barn har rettighet når foreldre flytter fra hverandre og det er viktig at alle barn vet om disse rettigheter. Loven bestemmer at når du er fylt 12 år, skal det legges stor vekt på hva du mener.

Da skal du få kunne si din mening før det tas avgjørelse som for eksempel hvem av foreldrene du skal bo hos hvis de lever hver for seg, og hvor du skal tilbringe ferier.

Foreldrene dine er opptatt av at du skal få en fin jul og vil helt sikker gjøre alt de kan for at du skal ha det bra selv om de har flyttet fra hverandre.

Hilsen helsesøstrene i Laksevåg

Denne artikkelen ble først publisert i 2017, men er like aktuell i år.