Hei,

Det finst forskjellige typar angst. Det som er felles for angst er at ein blir redd og fryktar at noko skal skje. Hjarte byrjar å slå fort, ein kan bli stiv i kroppen, sveittar, ein kan bli kvalm og nokre får problem med pusten.

Mange kjenner at dei vil flykte. Det kjennast ut som om ein mister kontrollen over kroppen sin. Nokre veit kva dei fryktar, andre veit ikkje kva som gjer at angsten kjem.

Ikkje farleg

Det er ikkje farleg med angst, sjølv om det kan kjennast farleg ut når ein mister kontroll over kroppen sin.

Fobiar er ein type angst, då kan ein til dømes vera redd for edderkoppar, fly, mus, slangar eller andre ting. Nokre kan ha frykt for enkelte situasjonar, aktivitetar eller gjenstandar, og anstrengje seg veldig for unngå det dei fryktar. Ein kan også ha sosialangst, då er ein gjerne redd for større grupper med menneske, eller kjenner ubehag når ein skal møte menneske i bestemte situasjonar.

Ein kan bli redd for å døy

Det er også noko som heiter panikkanfall eller panikkangst, då kan ein bli redd for å døy. Hjarte slår fort, ein sveittar, pusten går fort og ukontrollert. Denne typen angst kjem plutseleg og uventa, og mange forstår ikkje kva som skjer. Frykta for at det skal skje igjen, kan gjere at mange held seg heime. Ein vert redd for sjølve angsten.

Dersom angsten pregar kvardagen og gjer det vanskeleg, finst det heldigvis hjelp å få. Det finst fleire former for behandling. Ein type heiter eksponeringsbehandling, då utset ein seg for det ein er redd for (til dømes edderkoppar) med hjelp frå fagpersonar. Etter kvart gjer behandlinga at ein vert mindre redd for det ein fryktar, og i bestefall forsvinn angsten heilt.

Angst er ein vanleg plage i Noreg

Kognitiv terapi betyr å samtale med ein psykolog eller annan fagperson om tankeprosessar. Ein arbeider saman om å bryte vanskelege tankemønster. Dersom du eller andre opplev angst kan helsesøster på skulen vera ein god person å oppsøkje, aleine eller saman med mamma eller pappa. Saman med helsesøster kan du finne ut om du treng hjelp og behandling frå andre. Nokre gongar kan det vera nok å snakke med helsesøster.

Angst er ei vanleg psykisk plage i Noreg. Både barn og vaksne kan ha angst. Ein kan lære seg å leve med angst.

Du kan lese meir fakta om angstlidelser her! Meir om psykisk helse les du her!

Helsing Helsesøster Mariann

Denne saka blei først publisert 14. mai i år. I dag 10. oktober er det verdas dag for psykisk helse, og vi har derfor valt å publisere den igjen.