Det ligger litt i navnet hva barnevernet gjør, de verner om (passer på) barnet. De skal gi hjelp og støtte til barn og familier som har det vanskelig hjemme.

Foreldre har hovedansvaret for barna, og skal gi den omsorg som barn og unge trenger. Noen ganger klarer ikke foreldre det, og da kan barnevernet hjelpe til.