Det finnes forskjellige hemmeligheter. Noen er gode og noen er vonde. En god hemmelighet er en hemmelighet som gjør deg glad. Det kan være at du skal overraske en venn med noe hyggelig. Derfor holder du det hemmelig.

Video: Dette er en vond hemmelighet

En vond hemmelighet kan være en hemmelighet du ikke tør fortelle til noen andre, og den vonde hemmeligheten kan gjøre deg trist eller redd. Alle vonde hemmeligheter skal du fortelle til en voksen person som du stoler på.

Å bli utsatt for et seksuelt overgrep er en vond hemmelighet.

Et seksuelt overgrep kan også skje via sosiale medier, som Instagram eller Snapchat. Ingen kan tvinge eller lure deg til å sende bilder eller film av deg selv hvor du har lite klær på eller gjør ting med din egen kropp. Du bestemmer over kroppen din, og du bestemmer hvem som kan ta på deg og hva andre kan gjøre med deg.

Barn og voksne skal ikke gjøre sexhandlinger sammen, og det vet alle voksne. Likevel er det voksne som gjør dette. Den voksne kan si at dette er en hemmelighet du og den voksne har sammen, og at dette er normalt. Det er ikke sant. Slike hemmeligheter skal ikke voksne og barn ha sammen.


       SOSIALE MEDIER: Hvis noen sender deg et bildet av tissen sin, eller lurer deg til å sende et bilde av tissen din, er det et seksuelt overgrep.
SOSIALE MEDIER: Hvis noen sender deg et bildet av tissen sin, eller lurer deg til å sende et bilde av tissen din, er det et seksuelt overgrep.
Thomas White / X90030

– Det er ikke din skyld

For noen kan det være vanskelig å konsentrere seg på skolen, og gjøre lekser. Andre kan føle seg syke og ha vondt i kroppen, fordi de bærer på en vond hemmelighet. Det kan være vanskelig å fortelle om noe som du synes er vondt og vanskelig, og kanskje tror du at ingen vil tro på det du forteller.

Det er ikke din skyld at du er blitt utsatt for et seksuelt overgrep. Det er vanskelig å fortelle en vond hemmelighet, men det er mange som vil hjelpe deg, som for eksempel en lærer eller helsesøster. Det er viktig å fortelle det til en person du stoler på. Ved å si ifra kan du hindre at dette skjer igjen med deg eller med andre.

Ifølge loven har de voksne en plikt til å melde videre dersom de får vite at et barn er utsatt for et seksuelt overgrep eller vold.

Hilsen helsesøster Hege Kjærgard

Denne saken ble først publisert i mars 2018, men er like aktuell i dag.

(Kilde: Trine Kjoberg og Silje Fluge har sammen med RVTS Vest laget en informasjonsvideoen om seksuelle overgrep)

Steven Colin Chilvers