Her får du seks spørsmål og svar om det som foregår i USA.


       EKSPERT: Morten Myksvoll er kommentator i Bergens Tidende, og kan mye om amerikansk politikk. Vi har stilt ham seks spørsmål.
EKSPERT: Morten Myksvoll er kommentator i Bergens Tidende, og kan mye om amerikansk politikk. Vi har stilt ham seks spørsmål.
Vegar Valde

Hva er det Trump har gjort?

Trumps valgkamp blir etterforsket for å ha samarbeidet med Russland om å påvirke det amerikanske presidentvalget. I verste fall kan Trump ha blitt president på feil grunnlag.

Vanskelige ord blir forklart nederst i saken!

Hvorfor er det ulovlig?

SCANPIX (ILLUSTRASJON)

Utlendinger, for eksempel Russland, har ikke lov til å bidra til amerikansk valgkamp. Valgkampen er utelukkende for amerikanere. Om noen gir penger eller bidrar med informasjon om motkandidaten, blir det sett på som valgkampstøtte.

Det er helt vanlig i amerikansk politikk å skaffe informasjon som kan skade motkandidaten, men ikke å bruke utenlandske spioner.

Hvordan etterforskes han?

Det er en spesialetterforsker som undersøker saken. Når han er ferdig, går det en rapport til Justisdepartementet og til Kongressen. Etterforskning har ført til at flere av Trumps folk har blitt dømt, men for andre ting enn Russland-samarbeid.

Spesialetterforskeren ser nemlig etter andre kriminelle handlinger òg, for å prøve og presse folk til å røpe om Trumps valgkamp samarbeidet med Russland.

Hva skjer hvis han har gjort det?

Da kan Kongressen kaste ham som president, gjennom såkalt riksrett. Da blir Kongressen til en rettssal, der det blir presentert bevis og der presidenten blir forsvart.

Så blir det en avstemning om han er skyldig, og hvis mer enn to tredjedeler (66 %) av Senatet mener det, blir han fjernet som president. Det er foreløpig lite sannsynlig.

Hvem overtar hvis Trump må gå av?


       Visepresident Mike Pence (til v.) og president Donald Trump.
Visepresident Mike Pence (til v.) og president Donald Trump.
KEVIN LAMARQUE / X00157

Hvis Trump blir kastet, overtar visepresidenten hans Mike Pence. Det kan ikke bli nytt presidentvalg før i 2020.

Kan han komme i fengsel?

SCANPIX (ILUSTRASJON)

Så lenge Trump er president, kan han ikke bli fengslet. Presidenten er, på samme måte som den norske kongen, beskyttet mot straffeforfølging. Men hvis Trump skulle bli kastet som president, kan det hende at det blir en vanlig rettssak mot han òg.

Interessert i å lese mer om Donald Trump?

Steven Colin Chilvers