Stein Tønnesson er ekspert på krig og fred i Øst-Asia, og vi har spurt ham hvordan han opplevde møtet mellom Donald Trump og Kim Jong-un.

– Hvordan gikk møtet mellom Kim Jong-un og Donald Trump?