Det er ikkje ein sjølvfølgje å feire jul. Mange familiar feirar ikkje jul. Nokon droppar jula fordi dei ikkje har pengar til ei flott julefeiring. Dette synest eg er dumt.

Alle barn skal ha gleda av å feire jul.

Me må hjelpa dei. Bidra til at alle har det bra i jula.


       Kristi Eldøy.
Kristi Eldøy.
Privat

Kjøp ei ekstra julegåva, kjøp litt julemat eller gi bort noko du ikkje treng lenger. Det kan ein gi til eit barneheim, Frelsesarmeen eller andre som treng det. Å bidra med slike gode gjerningar er bra for samfunnet.

Husk! Den beste gleda ein kan ha, er å gjere andre glad.

Kristi (15)

Les også: