Hvorfor gir man karakterer? Hvorfor skal man sette tall på alt? Det finnes andre måter å vurdere ungdommer på enn å sette tall på oppsummeringer av temaet.

Dette er et dårlig system, synes jeg.

Karakterer går ut over fritiden, søvn og å være med venner og familie. Karakterer er alt mange snakker om, og det skaper splittelser, krangler og skryting. Det er ikke dette skolen står for!

Karakterer er noe vi har fra gammelt av. Alt annet her i verden har forandret seg. Alt unntatt karakterene i skolen. Dette burde vi gjøre noe med. Det er selvfølgelig lettere sagt enn gjort, men man kan begynne med å for eksempel kun få karakterer på karakterkortet.

Deretter kan man begynne med å skrive en kommentar om hvordan eleven ligger an i faget.

Dette vil føre til mye mindre stress og mer søvn.


       8NDE: Tone fra serien sjekker sin første karakter på ungdomsskolen. – Jeg gruer meg, forteller hun.
8NDE: Tone fra serien sjekker sin første karakter på ungdomsskolen. – Jeg gruer meg, forteller hun.
Alice Bratshaug

Læreren kan skrive forskjellige kommentarer til alle elevene. Da blir det mye vanskeligere å sammenlikne seg med andre, enn når det står et tall der.

Læreren kan skrive det du er veldig flink til, og det du må jobbe mer med.

Alle er flinke til forskjellige ting.

Vi går på skolen for å lære, men det er vanskelig når alt fokuset ligger på karakterer. Karakterer og prøver ødelegger det skolen står for!

Nina Aarbakke Torvund (14)

Steven Colin Chilvers