Her i Norge har jenter/kvinner det bra. Vi får gå på skole og ha jobb. Men andre steder sånn som i India og Israel, blir kvinner behandlet dårlig.

Jeg har en søster som bodde et år i India. Der hadde de det sånn at guttene og mennene spiste maten først, og damene og jentene fikk restene av maten. Sånne ting synes jeg er veldig dumt. Jeg mener at kvinner og menn skal behandles likt.