71 millioner mennesker i verden har kronisk hepatitt C. I 2015 startet en million mennesker behandling, men kun 20 prosent vet at de har dette. Hepatitt C dreper 399 000 personer årlig, og Pakistan er det landet med flest smittede personer. En nasjonal undersøkelse fra 2008 viste at fem prosent av folket var smittet av viruset. Det vil si ca. 8 millioner mennesker. 240 000 blir smittet av viruset hvert år i Pakistan.

Hepatitt C er en sykdom som angriper leveren og opptil 85 prosent av smittede kan utvikle kronisk leverinfeksjon, som kan føre til dødelig leversvikt og leverkreft. Hepatitt C smitter via blod, dette skjer ofte gjennom urene sprøyter, ikke-sterilisert medisinsk utstyr, og gjennom usikre blodoverføringer som ofte skjer på uoffisielle helseklinikker av ukvalifisert helsepersonell.