71 millioner mennesker i verden har kronisk hepatitt C. I 2015 startet en million mennesker behandling, men kun 20 prosent vet at de har dette. Hepatitt C dreper 399 000 personer årlig, og Pakistan er det landet med flest smittede personer. En nasjonal undersøkelse fra 2008 viste at fem prosent av folket var smittet av viruset. Det vil si ca. 8 millioner mennesker. 240 000 blir smittet av viruset hvert år i Pakistan.

Dette er sykdommen

Hepatitt C er en sykdom som angriper leveren og opptil 85 prosent av smittede kan utvikle kronisk leverinfeksjon, som kan føre til dødelig leversvikt og leverkreft. Hepatitt C smitter via blod, dette skjer ofte gjennom urene sprøyter, ikke-sterilisert medisinsk utstyr, og gjennom usikre blodoverføringer som ofte skjer på uoffisielle helseklinikker av ukvalifisert helsepersonell.

Hepatitt C kan også smitte fra mor til barn, og gjennom kroppsvæsker. Det kan ta flere tiår før infeksjonen fører til leversvikt eller kreft. Derfor er det svært mange som ikke vet at de har viruset i kroppen. De oppdager det først når de blir alvorlig syke, og da kan det være for sent for behandling.

Få starter behandling

I løpet av de siste årene er det utviklet en effektiv behandling for å kurere hepatitt C-infeksjon, men det er likevel veldig få som starter behandling hvert år.

Det er mye arbeid som gjenstår med å øke kunnskapen om dette viruset, så smittede kan oppsøke hjelp i tide.

De nye effektive medisinene må bli priset slik at de blir tilgjengelige også for de fattige som trenger dem. Det er også mye negativ stigmatisering knyttet til hepatitt C i flere deler av verden, dette må vi gjøre noe med.

Det er derfor viktig at den rike delen av verden gir økonomisk støtte, både for å øke kunnskapen om sykdommen i de områdene som er rammet og gir økonomisk støtte slik at de som trenger medisinen har muligheter for en effektiv behandling.

Skrevet av Charlotte Oldervoll, Ronja Alice Bjørnø og Marthe Orvedal, Garnes Ungdomsskole