«De har rett til å ha tak over hodet og de har rett til mat, drikke og klær. Flyktninger har opplevd utrolig mye vondt. De har kanskje dratt fra den personen som står dem nærmest. De trenger at vi sier velkommen og tar vare på dem på samme måte som en vanlig person.

Jeg vil at alle skal gjøre en liten innsats for å få slutt på sult, krig og redsel».